ศักดิ์วรรณา สกุลจันทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "มะพร้าวเงินล้าน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบดวงตาเพราะตาโต / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบจมูกเพราะจมูกแหมบ / นิสัยด้านบวก :- ยิ้มง่าย รักใครง่าย พูดเก่ง เข้าใจใครได้ง่าย ร่าเริง / นิสัยด้านลบ :- กินเยอะ งี่เง่า โมโหง่าย เอาแต่ใจ นิสัยเสีย / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- เฟรนด์ลี่ เอาใจง่าย เข้าใจกันและกัน / ลักษณะของบุคคลที่ไม่ชอบ :- งี่เง่า เอาแต่ใจ / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- เต้น กีฬา"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"ทำเป็นรายได้เสริม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ส่งเสริมความเป็นไทย มีวัฒนธรรมที่ดี มีกองทุนที่ดี ส่งเสริมมิตรภาพ ใช้เลี้ยงชีพตนได้"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- ชอบโมโห ไม่ค่อยเข้าใจเพื่อน ทำอะไรไม่เสร็จ กินเยอะ ขี้งอน หงุดหงิด ไม่เข้าใจตัวเอง ชอบแกล้งเพื่อน นอนไม่ยอมตื่น ขี้เกียจ ขี่รถอันตราย ชอบพาเพื่อนเสี่ยงตาย มีน้อยแต่ใช้มาก เป็นคนไม่มีเหตุผล / ปัญหาจากผู้อื่น :- พ่อ-แม่ไม่เข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือ เห็นแก่ตัว"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ลดในการกิน ลดการใช้เงิน ลดการใช้อารมณ์ เอาใจใส่บ้าง / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- ปรับความเข้าใจกับพ่อ-แม่"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"ปรับในทุกๆ เรื่องที่ทำผิด ปรับตัวเองในส่วนด้อย ปรับการใช้อารมณ์"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- จ๋าเข้าใจเราเป็นอย่างดี นันร่วมมือกันดี / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- แม่เข้าใจลูกคนนี้ที่สุด พ่อเอาใจใส่ลูกคนนี้ดีที่สุด"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง