พรกรัณย์ เชยชม
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียนฃ

"ฉันอยากเป็นคุณครู เพราะได้แรงบันดาลใจจากคุณครูที่โรงเรียนและคุณพ่อ คุณแม่ที่ช่วยให้กำลังใจและสานความฝันของฉัน"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"อยากให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จะได้ไม่ต้องหยุดเรียน เพราะการหยุดเรียน ทำให้ไม่ได้รับความรู้เท่าเพื่อนคนอื่นๆ"

"ร่วมรับผิดชอบโดย ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ กับเพื่อนและคุณครู และให้ความรู้กับน้องหน้าเสาธงทุกเช้า ร่วมกับสภานักเรียนคนอื่นๆ"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"นิสัยชอบช่วยเหลือเพื่อน พูดมาก ชอบทำอาหารและขนม"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"บีม ชอบทำให้ฉันมีความสุข"

3. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"วิธีปลูกกล้วยและตัดกล้วย วิธีการห่อขนม เอาใบตองแห้งมาพับเป็นดอกกุหลาบ ทำข้าวเกรียบกล้วย"

4. ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

"ปัญหาจากตัวเรา :- ไม่ทำงาน แกล้งเพื่อน เบื่อ ชอบว่าเพื่อน เพื่อนไม่คุยด้วย ทะเลาะกับน้องและเพื่อน / ปัญหาจากภายนอก :- ฝนตก ไม่มีความสามัคคี อากาศร้อน เพื่อนเล่นกัน ครูดุ"

5. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

“วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- ตั้งใจทำงาน ไม่เล่นไม่คุย ทำตามที่ครูสั่ง ไม่แกล้งเพื่อน ช่วยเหลือคนอื่น ไม่เกี่ยงงาน ไม่โกรธง่าย ทำจิตใจให้ร่าเริง / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- ฝนตกเก็บของให้ไม่โดนฝนสาด อากาศร้อนหาห้องเรียนแบบธรรมชาติ ถ้าเพื่อนตีกันควรรีบแยกออกจากกัน ถ้าครูไปประชุมให้เพื่อนเอางานขึ้นมาทำโดยคุยกันแบบเบาๆ"

6. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"ตา-ยาย, ย่า, พ่อ-แม่, เพื่อน, ครูนงลักษณ์, ครูสุนันท์"

7. คำชื่นชมและข้อควรปรับของผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงงานสำเร็จ คำชื่นชมผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

"ข้อควรปรับ :- ความคิดเห็น ย่าควรบ่นน้อยลง - ความจริง ย่าบ่นเรื่องทำงาน / ความคิดเห็น ครูควรดุน้อยลง - ความจริง ครูตีเพราะมีเหตุผล"

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

"โครงงานข้าวเกรียบกล้วย :- มีความรู้มากขึ้น รู้ว่ากล้วยสามารถนำมาทำได้หลายอย่าง รู้วิธีการแปรรูป รู้วิธีการตัดต้นกล้วย รู้วิธีการปลูกกล้วย มีนิสัยรักการทำอาหารและขนม รู้ประโยชน์ของกล้วย รู้จักความเป็นมาของกล้วย"

9. ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ให้อภัยแบงค์ที่มาโดนแผลที่มือ"