ปารเมศ กิตติราช
เยาวชนกลุ่มเยาวชนตำบลบัวใหญ่ 2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

­

"เล่าขานพลังการเรียนรู้…ประเด็นการจัดการขยะ”
งานหกรรมพลังเยาวชนพลังสร้างสรรค์เครือข่ายละอ่อนน่านฮักบ้านเกิดปี 3
ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

­

­

         สวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวปารเมศ กิตติราช (เมย์) จากกลุ่มจัดการขยะ…. สิ่งที่ควรทำ คือ ความดี สิ่งที่ควรมี คือ คุณธรรม สิ่งที่ควรจำ คือ ความอดทน สิ่งที่ควรฝึกฝน คือ ความรู้ และสิ่งที่มีอยู่ คือ ความเป็นคน จากข้อความข้างต้น คือ คติสอนใจที่เยาวชนตำบลบัวใหญ่นำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโครงการค่ะ

        เมื่อพูดถึงขยะ หลายๆคนคงจะคิดว่าขยะคือ สิ่งปฏิกูล สิ่งที่หมดประโยชน์แล้ว สิ่งที่ไม่มีความหมาย…ปัจจุบันตำบลบัวใหญ่ ซึ่งเป็นตำบลที่ดิฉันอาศัยอยู่ได้มีการลักลอบเผาขยะ ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่รู้จักการคัดแยกขยะ ซึ่งเจ้าขยะตัวนี้ส่งผลกระทบต่อชุมชนของเราเป็นอย่างมาก ทางด้านทรัพยากร ความเป็นอยู่ สุขภาพ และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการของเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจขยะ โดยเราจะให้เยาวชนทุกคนช่วยกันเก็บขยะให้ถูกประเภท กวาดถนนทุกๆวันเสาร์ รู้จักคัดแยกขยะให้ถูกประเภท

         มีธนาคารขยะ มีแกนนำไปตรวจสอบปริมาณขยะในครัวเรือน มีการค้น ศึกษาข้อมูลขยะ และแล้วชุมชนของเราก็ก้าวเข้ามาสู่ความสำเร็จ…ทุกท่านทราบไหมว่า ก่อนที่เราจะมาถึงความสำเร็จในครั้งนี้ได้เราต้องผ่านอุปสรรคกันมากมาย แต่เราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราทุกคนได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียว และทุกคนต่างสู้ฝ่าฟันอุปสรรค เราจึงต้องสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรักบ้านเกิดของตนเอง ด้วยการเริ่มจากตัวเรา คือ การที่เราจะต้องทำให้บ้านสะอาด รู้ว่าสิ่งไหนควรวางไว้ที่ใด ซึ่งไม่ใช่แค่ชุมชนจะเปลี่ยนแปลงตัวดิฉันก็เปลี่ยนแปงด้วยเช่นกัน จากก่อนนี้ดิฉันไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมหมู่มากเป็นอย่างไร แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการนี้ดิฉันรูว่าการใช้ชีวิตสังคมหมู่มากควรเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น…จากโครงการเล็กๆของเราสามารถทำลายสลายปัญหาใหญ่ๆได้…ทุกท่านลองมือไปที่สองมือของท่าน แล้วเปรียบว่ามือของเราเป็นโลกใบหนึ่ง นิ้วทั้งสิบนิ้วเป็นประชากร ซึ่งโลกและประชาการต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน สร้างความสัมพันธ์ด้วยกัน และสุดท้ายนี้ดิฉันของฝากพุทธศาสนสุภาษิตไว้ว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความสามัคคีนำความสุขมาให้

รายละเอียดกิจกรรมได้ที่ : มหกรรมพลังเยาวชน "พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิดปี 3"