กัญญารัตน์ สุริยะวงศ์
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 2
ประวัติและผลงาน

วิดีทัศน์ กระบวนการพัฒนาเยาวชน โครงการปลุกสำนึกสร้างพลังเสริมเยาวชนศักยภาพเยาวชนเมืองลำพูน :


วิดีทัศน์ เส้นทางการเรียนรู้ของ “เยาวชนคนหละปูน” :


รับชมวิดีทัศน์ "พลังเยาวชน คนหละปูน" ปีที่ 2 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้ 
  2. มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้ สามารถนำกระบวนและกิจกรรมในเวทีได้

­