นัฐวุฒิ หนูปอง
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.สตูล
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : การพัฒนาโจทย์ช่วงต้นน้ำ โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล