นัฐวุฒิ หนูปอง
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.สตูล
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : การพัฒนาโจทย์ช่วงต้นน้ำ โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูลนายนัฐวุฒิ หนูปอง (ฮาริส)

ปัจจุบัน : ขายของออนไลน์

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. การเป็นผู้นำกิจกรรม

2. การเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator)

3. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน

4. การเป็นผู้รับฟังและให้คำปรึกษา

5. การสื่อสารเพื่อการนำเสนอ