อัพดอล พงศ์สวัสดิ์
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.สตูล
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล ปีที่ 1


นายอัพดอล พงศ์สวัสดิ์

ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่สื่อ บริษัทเดอะเกอร์ริลล่า จำกัด

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ : 

1. การถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ

2. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน

3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

4. การถอดบทเรียนการเรียนรู้