ทักษพร ชาญเจริญ
นักวิชาการศึกษา (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.เพี้ยราม
นักถักทอชุมชน ใน อบต.แกใหญ่
ประวัติและผลงาน


ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการทำงาน

  • พนักงานจ้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550
  • สอบบรรจุราชการ ที่ อบต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ ตำแหน่งธุรการ 1มีนาคม 2556
  • ย้ายมาประจำตำแหน่งนักวิชาการศึกษาที่อบต.เพี้ยราม

การทำงานด้านเด็กและเยาวชน

อบต.ขวาวใหญ่ เคยพาแด็กเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมดนตรี ร่วมกับตำแหน่งอื่น ๆ ใน อบต.

อบต.เพี้ยรามดูแลในส่วนของกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

ความคาดหวังต่อหลักสูตร

เพิ่มทักษะความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการศึกษาและการดูแลศูนย์เด็กเล็ก คาดหวังว่าจะนำความรู้จากการทำกิจกรรมในการคิดโครงการมาปรับใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ที่สามารถพึ่งพาได้ ให้เขาคิดได้เองและเราเป็นที่ปรึกษา

วรรคทอง

"เป้าหมายของเราจะเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชน คือทุกกิจกรรมเราพยายามให้ทุกส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างมีจัดงานต่างๆชาวบ้านก็มาช่วยจัดสถานที่ในส่วนของโรงเรียนก็มีกิจกรรมการประกวด ที่ผ่านมาเราก็ใช้กิจกรรมการแข่งขัน การประกวด มีรางวัลให้เขามาร่วมกิจกรรมเท่านั้น"