สรสิริ ปานทุ่ง
แกนนำเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.แกใหญ่
ประวัติและผลงาน