ธารีรัตน์ วงค์ใจ
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์การตีกลองสะบัดชัย จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ