พรรณราย เสนาะคำ
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์การตีกลองสะบัดชัย จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ