วิมพ์วิภา กันทาดง
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ