ชรินทร์ทิพย์ หนานอิน
แกนนำเยาวชนแกนนำเยาวชนอนุรักษ์การทำจักสาน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ