อภิชญา มูลรัตน์
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์การทำจักสาน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ