รพีพัฒน์ พงศ์วนากุล
แกนนำเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวปกาเกอะญอ จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ