จิณห์นิภา ธิกันงา
แกนนำเยาวชนสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ