พิมพ์ชนก หล้าแป้น
แกนนำเยาวชนแกนนำเยาวชนสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ