สิรภัทร หล้าเป็ง
แกนนำเยาวชนสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ