ปุณณวิช เชียงจันทร์
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ