กรีฑาพล วงศ์ษายะ
แกนนำเยาวชนแกนนำเยาวชนอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ