กัญชพร เขื่อนคำ
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ