สมภพ สุจะศึก
แกนนำเยาวชนด้านการจัดการขยะ จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ