พัชรินทร์ อุดมทิพย์
แกนนำเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ