ภูมิพิพัฒน์ สัตย์จริง
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ