สังวาล สืบมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวารไพรศรี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมที่ปรึกษา ใน อบต.หนองสนิท