ธัญจิรา ชารัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.หนองสนิท