รวงทอง ทองด้วง
เจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.หนองสนิท
ประวัติและผลงาน

ทเรียนและข้อเสนอแนะจากจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

"ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน แกนนำ เป็นหัวใจหลักในการเข้าไปช่วยเหลือติดตาม สนับสนุน"

­

นางสาวรวงทอง ทองด้วง

เจ้าพนักงานธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

ติดตามอ่านเรื่องราวฉบับเต็มได้ที่นี่ 

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่ 

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง