สมทบ โสภางิ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมที่ปรึกษา ใน อบต.หนองสนิท