ธัญธรณ์ พจนะแก้ว
ครู กศน.จอมพระ สุรินทร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.หนองสนิท
ประวัติและผลงาน

­

­

­

(สัมภาษณ์)

ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. 

จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 กันยายน - 21 ตุลาคม 2562

สถานที่ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้าห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


ติดตามอ่านเรื่องราวฉบับเต็มได้ที่นี่ .pdf

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีและภาพประกอบเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ