สมโชค สกุลส่องบุญศิริ
พี่เลี้ยงพัฒนาเยาวชน active citizen จ.ตรัง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา ใน มหัศจรรย์พันธุ์หอย