เซเลอย่า -
เยาวชน Active Citizen ชาติพันธุ์รุ่นใหม่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
เรียนระดับชั้น Basic English Pre University ที่ Thoo Mweh Khee Learning Centre
โครงการ Physical Creative Activities for Thoo Mweh Khee Migrant School (PCA) ศูนย์การเรียนรู้ซูแมวคี อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

       เซเลอย่า เดินสาวจากรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า จากสถานการณ์ไม่ปกติที่บ้านเกิดเซเลอย่าลี้ภัยมาเรียนอยู่ที่แคมป์จนจบการศึกษาเกรด 10 และมาเรียนต่อที่ศูนย์การเรียนรู้ซูแมวคี ที่นี่กิจกรรมเยอะและได้เรียนถึง 4 ภาษา (อังกฤษ ไทย พม่า กะเหรี่ยง) “หนูเป็นกะเหรี่ยงแท้ๆ แต่ไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของกะเหรี่ยงเพราะว่าที่นู่นเขาสอนแต่พม่า สอนความเป็นมาของพม่า ไม่ได้สอนเรื่องราวของกระเหรี่ยงเลย ไม่อนุญาตให้สอนเกี่ยวกับกระเหรี่ยง” เซเลอย่าเล่าถึงการศึกษาที่ผ่านมา เธอเป็นคนขี้อาย คิดมากมีความกังวลต่อเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมา

       เซเลอย่าสมัครเข้าร่วมโครงการเพราะอยากรู้เรียนราวจากที่ต่าง ๆ ครูเล่าให้เธอฟังว่าโครงการฯ จะทำร่วมกับประเทศไทย มีหลายโครงการที่ทำภายใต้การสนับสนุนจากแหล่งทุน ทำให้เซเลอย่าตื่นเต้น เธอรับหน้าที่เป็นเหรัญญิก เพราะเธอเป็นคนละเอียด รอบคอบ เธอบันทึกทุกอย่างอย่างรับผิดชอบ และบอกว่าถ้าเงินขาดไปเธอจะต้องจ่ายคืน เธอจึงละเอียดทุกบาททุกสตางค์ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ เซเลอย่าไม่เคยเล่นกีฬาอะไรเลยมาก่อน แต่เมื่อได้เล่นได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอุปกรณ์ เธอค้นพบว่าทุกคนสามารถทำได้แม้ไม่มีเงินซื้อ เธอบอกว่า “ถ้าหนูอยู่ที่บ้าน บนดอยถ้าเราไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ได้ เราก็สร้างอุปกรณ์ขึ้นมา”

       จากการทำงานเธอได้เรียนรู้อะไรมากมาย “หนูคิดว่าถ้าเราขี้อายเราก็ต้องขี้อายไปตลอด เราจะไม่รู้ว่าเรามีคุณค่า เรามีความสำคัญกับเพื่อนๆ อย่างไรบ้าง พอเรากล้าแสดงออก เพื่อนทำอะไรก็จะเห็นเรา ก็จะให้เราทำเพิ่มมากขึ้น เราเปลี่ยนความคิดของตัวเอง ที่เห็นคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ มีคนอื่นเป็นตัวอย่าง” เธอมีความสุขจากการทำหน้าที่ พลิกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำในวันที่ครูพี่เลี้ยงไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม การทำงานร่วมกับเพื่อนราบรื่นดี เซเลอย่าบอกว่า “การที่เราทำงาน มันจะไม่สำเร็จได้ด้วยคนคนเดียว จะต้องทำร่วมกันจะต้องมีความอดทนกับทุกคน ทุกคนมีข้อผิดพลาด ต้องยอมรับข้อผิดพลาดของคนอื่นด้วย”

       ทุกวันนี้เซเลอย่าหาความสุขในชีวิตประจำวันได้ ไม่เครียด กังวลและคิดถึงบ้านนัก สุขภาพจิตดีขึ้น สุขภาพกายก็ดีขึ้น ไม่ป่วยบ่อย เป็นเพราะเธอได้เล่นกีฬาและร่วมงานกับเพื่อนๆ

       อนาคตเซเลอย่า อยากเป็น NGOs เธออยากทำโครงการที่จะกลับไปดูแลและพัฒนาบ้านเกิดที่เธอจากมา เธอบอกว่าการทำโครงการฯ ทำให้เธอเห็นกระบวนการทำงาน และรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพทำอะไรได้อีกมากมาย

­

­

ความโดดเด่น

  • ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงไปตรงมาในการทำบัญชี
  • อยากรู้ อยากลองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เผชิญความอาย ความกลัวสู่การลองทำ ลงมือทำ
  • จัดการความเครียดได้ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้