อรณี แซ่ว้าน
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ตาก
ประวัติและผลงาน

นางสาวอรณี แซ่ว้าย (มาย)

ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ภาคสนามและสื่อ โครงการพลังร่วมชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEEDS PROJECT)

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. การเป็นผู้นำกิจกรรม

2. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน

3. การบริหารจัดการโครงการ

4. การสื่อสารเพื่อนำเสนอ

5. การถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ

6. การทำกราฟิก