อุไรรัตน์ จิตต์หาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน อบต.สะเดา
ประวัติและผลงาน


“ผอ.กองการศึกษา ต.สะเดา”

เผยไม่หนักใจร่วมหนุนเด็กเยาวชนได้ดี

"คือย้ำกับน้อง ๆ เสมอ กับทีมงานว่าห้ามซ้ำเติมเด็ก ไม่ต้องไปตอกย้ำว่าทำไมถึงอยากออกมาอยู่ข้างนอกโรงเรียน"

"พอเราได้สัมผัสตรงนั้น ไม่ใช่ความรู้สึกหนักใจ รู้สึกเหมือนเราได้ทำบุญนะ ได้ช่วยลูกช่วยหลาน คือทุกคนเหมือนลูกเราหมดเลยในชุมชน"


อุไรรัตน์ จิตต์หาญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

.................

สัมภาษณ์

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเสียงสะท้อนฉบับเต็มได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่ 

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง