สุวิชา ใจมั่น
นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน อบต.สะเดา
ประวัติและผลงาน

­

บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“อย่าบังคับ อย่าไปยัดเยียด ความเป็นตัวเราให้กับเด็ก แต่จงยอมรับในตัวตนของเด็กและความต้องการจริงของเด็ก”

เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

ตอนหนึ่งเล่าว่า.. "ผมได้ลงพื้นที่เพื่ออยากทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมีสาเหตุมาจากอะไร"

­

นายสุวิชา ใจมั่น

นักวิชาการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชค จังหวัดสุรินทร์

.................

สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเสียงสะท้อนฉบับเต็มได้ที่นี่

อ่านเรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”ได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่