จินจุทา แป้นทอง
ครู ค.ศ.1
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน อบต.ตรึม
ประวัติและผลงาน

­

บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“ยอมรับ และฟังความคิดเห็นของคนอื่น”

­

นางจินจุทา แป้นทอง

ครู คศ.1

องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

.................

สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

­

อ่านเสียงสะท้อนฉบับเต็มได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่ 

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง