อภิญญา คงเก่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน อบต.ตรึม
ประวัติและผลงาน

­

­

­

­


เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์” เรื่อง "อุบัติเหตุ"

"ขอฝากทุกท่านผู้ใช้รถ ควรดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง และสำคัญเราควรที่จะระวังการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยในทุกเรื่อง ทุก ๆ คนค่ะ"


อภิญญา คงเก่ง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่