ไพบูรณ์ พรมชาติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน อบต.ประทัดบุ
ประวัติและผลงาน

­

­

บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“หัวใจเดียวกัน”

นายไพบูรณ์ พรมชาติ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

.................

สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเสียงสะท้อนฉบับเต็มได้ที่นี่ 

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง