นราศักดิ์ พะงาตุนัด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน อบต.ประทัดบุ
ประวัติและผลงาน

บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

"ได้ก็ดี ไม่ได้ก็ดี แต่จะทำให้ดีที่สุด"

นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

.................

สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเสียงสะท้อนฉบับเต็มได้ที่นี่ 

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่ 

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง