วิวัฒน์ ลอยหมื่นไว
ดูแลเครื่องเสียง ที่ชงโคอินเตอร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.เมืองลีง