ธนภัทร โสมาบุตร
มัธยมต้น กศน.เมืองลีง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.เมืองลีง
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง