ราชา ศรีสุข
กศน.มัธยมปลาย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.เมืองลีง