มุพกร สายกระสุน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน อบต.เมืองลีง
ประวัติและผลงาน

บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“อุปสรรคมีแต่ไม่ท้อ ท่องไว้เด็กน้อยรออยู่”

­

นายมุพกร สายกระสุน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเสียงสะท้อนฉบับเต็มได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่