จิรนันท์ เครือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.เมืองลีง
พี่เลี้ยง ใน อบต.เมืองลีง
พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน ใน อบต.เมืองลีง
ประวัติและผลงาน

(สัมภาษณ์)

ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. 

จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 กันยายน - 21 ตุลาคม 2562

สถานที่ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้าห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


ติดตามอ่านเรื่องราวฉบับเต็มได้ที่นี่.pdf

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีและภาพประกอบเพิ่มเติมได้ที่นี่