สุพรรณา สมานมิตร
ผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน ทต.บุแกรง
ประวัติและผลงาน

นางสาวสุพรรณา สมานมิตร

ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเรื่องเล่าเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่