วัชรินทร์ ธรรมเที่ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน ทต.บุแกรง
ประวัติและผลงาน

นายวัชรินทร์ ธรรมเที่ยง (โต้ง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ร่วมสะท้อนการเรียนรู้การเป็น "นักถักทอชุมชนสุรินทร์" รุ่นที่ 3

เวที”การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย”

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่