ณัฎฐนิชา เขียวสะอาด
นักวิชาการสาธารณสุข
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน ทต.บุแกรง
ประวัติและผลงาน

ณัฎฐนิชา เขียวสะอาด

นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์ 

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่นี่

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง