อรรถยา รัตนจูล
ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน ทต.กระหาด
ประวัติและผลงาน

เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

เรื่องเด็กน้อยความตอนหนึ่ง... "ผลลัพธ์ที่ได้เด็กและเยาวชนยอมให้เข้าถึงปัญหาของพวกเขา"

­

นางสาวอรรถยา รัตนจูล

ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”ได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่  ­

­