มนตรี แสนกล้า
พนักงานดับเพลิง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน ทต.กระหาด
ประวัติและผลงาน

  • สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม "การจับประเด็นและการจับใจความ"

นายมนตรี แสนกล้า

พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านเรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”ได้ที่นี่

อ่านการสะท้อนการเรียนรู้จากเวทีได้ที่นี่

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่