ทัตเทพ บัวหอม
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.จอมพระ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.จอมพระ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง