ศุภรัตติยา วารินกุฎิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน ทต.จอมพระ
ประวัติและผลงาน

นางสาวศุภรัตติยา วารินกุฏิ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ทต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

ร่วมสะท้อนการเรียนรู้การเป็น "นักถักทอชุมชนสุรินทร์" รุ่นที่ 3 

เวที”การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย”

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่นี่