ณัฐภูมิ น้ำตอง
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.น่าน
ประวัติและผลงาน
­ความโดดเด่น :
  • กล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัยเดิมของตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำให้พบศักยภาพภายในที่ตัวเองมี
  • มุ่งมั่น พยายาม ตั้งใจ กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง
  • มีจิตสาธารณะ 

       นัท ณัฐภูมิ น้ำตอง เป็นคนอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก จากการชักชวนของเพื่อนชื่อจ๋อย จากโครงการบ้านใหม่ชายแดน นัทเห็นจ๋อยทำกิจกรรมจึงขอมากับจ๋อยด้วย จากครั้งที่หนึ่ง สู่ครั้งต่อไปจนมีเพื่อนใหม่และติดใจในมิตรภาพการทำกิจกรรมเรื่อยมา

       เดิมนัทเป็นเงียบ ขี้อาย พูดไม่เก่ง อยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานด้านการเกษตร ที่บ้านของนัทปลูกมันสำปะหลัง และไปรับจ้างทำงานก่อสร้างกับน้า แม้นัทจะช่วยครอบครัวทำงานแต่ยามอยู่ว่าง เขากับพบว่า เขาต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม และการได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งที่หนึ่ง ทำให้เขาค้นพบเส้นทางการค้นหาศักยภาพที่ตัวเองต้องการ

        เมื่อนัทเข้าร่วมโครงการ นัทเรียนรู้จากเพื่อนและพี่เลี้ยง ทำหน้าที่คอยสนับสนุน ไม่เกี่ยงเรื่องงาน หนักเอาเบาสู้ เป็นคณะทำงานที่ออกแรง และเปิดใจเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง จากเดิมที่เป็นส่วนหนึ่ง เวลาผ่านไป นัทกล้าแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนเวลาประชุม นัทสะท้อนตัวเองให้ฟังว่า “จากเดิมผมมักทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จ งานในโรงเรียนและการบ้านไม่ค่อยทำ แต่พอมาอยู่ในโครงการ ผมได้เรียนรู้หลายอย่าง ผมต้องทำงานให้ทันเพื่อน เนื่องจากการทำงานเป็นทีม ถ้าเราช้า กลุ่มก็จะช้า งานจะไม่สมบูรณ์ ทำให้เมื่อผมกลับมาทำการบ้าน ผมจะทำให้เสร็จไปเลย ไม่ต้องมาทำงานทีหลังอีก”

       ปัญหาและอุปสรรคที่นัทค้นพบ มีเพียงความคิดที่เรากลัวเท่าเท่านั้น หากก้าวข้ามไปและลงมือทำ จะพบว่าไม่มีอะไรน่ากลัว นัทบอกน้องๆ รุ่นใหม่ที่มาเข้าร่วมเครือข่ายเสมอ ให้ก้าวข้ามความคิดของตัวเองให้ได้ และหันมาลงมือทำเพราะจะเกิดการเรียนรู้ของตัวเอง

       ทักษะต่างๆ ที่นัทได้จากการทำกิจกรรม ทำให้นัทมั่นใจกล้าไปสอบเข้าโรงเรียนนายสิบ ซึ่งมีสนามสอบที่กรุงเทพฯ ในวันสอบเขากล้าทักทาย รู้จักเพื่อนใหม่ที่มาจากต่างที่ต่างทาง เขาตั้งใจอ่านหนังสือ และได้รับกำลังใจหลักจากพี่เลี้ยงและเพื่อนให้เขากล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัย ไปตามฝันที่อยากเป็นทหาร และอยากเป็นช่างชำนาญการที่เก่ง อนาคตความฝันที่จะเป็น ทหารช่าง ไม่ไกลเกินความพยายามของนัท เพราะนัทสอบติดโรงเรียนนายสิบและกำลังรอวันไปศึกษาต่อ

       การทำงานกิจกรรม การเดินทางไปอำเภอต่างๆ การเรียนรู้ที่นัทได้เก็บประสบการณ์และเห็นผู้คนอื่นๆ ทำให้นัทโลกกว้าง ใจกว้าง และมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น จากเริ่มต้นที่เคยคิดว่ายาก กลัว คิดไปเอง วันนี้นัทพบความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ ว่าใจที่กล้าหาญของเราต่างหากที่สำคัญ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เติบโต ได้รู้สึกตื่นเต้น ได้ท้าทายเรื่องใหม่ๆ แล้วจะค้นพบตัวเอง